Nemať čo robiť nie je potešením. Mať kopu roboty a nerobiť nič, to je pôžitok.

Údaje na príjimanie pre PO, prípadne FO podnikatelia sú nasledovné:

Občianske združenie
Klub pôžitku
42414172
Družstevná 1227/15
Nová Dedinka
90029
Slovenská sporiteľňa , a.s.
SK1909000000005068836317

1. Postup pre zamestnancov, ktorým dokumenty spracuje zamestnávateľ.

Ako zamestnanec máte 2 možnosti, a to podať si daňové priznanie sami alebo požiadať do 15.2.2018 Vášho zamestnávateľa, aby za Vás spravil ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Následne by Vám mal zamestnávateľ vystaviť tlačivo zvané Potvrdenie o zaplatení dane. Na základe tohto potvrdenia si môžete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať výšku Vášho príspevku:

  • 2% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom alebo ste odpracovali ako dobrovoľník mene jako 40 hodín,
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali ako dobrovoľník viac ako 40 hodín a príslušná organizácia (organizácie) Vám o tom vystaví potvrdenie.

Potom bude potrebné do takzvaného Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane doplniť potrebné údaje o Vás, identifikačné údaje občianskeho združenia Klub pôžitku a vypočítanú čiastku, ktorú chcete darovať.

Oba tieto dokumenty je potrebné najneskôr do 30.04.2018 doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska. V prípade, že ste darovali 3% z dane je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu aj potvrdenie o odpracovaní viac ako 40 hodín ako dobrovoľník.

Nie je potrebné zasielať žiadne dokumenty k nám do Klubu pôžitku. Všetky tlačivá sa odovzdávajú na miestne príslušnom daňovom úrade, ktorý po spracovaní všetkých dokumentov prevedie príslušnú časť dane na náš účet. Číslo nášho bankového účtu bolo súčasťou dokumentov pri registrácii na príjemcov 2% z dane, takže ho daňový úrad pozná, a teda nie je potrebné ho nikde v dokumentoch vypisovať.

2. Postup pre fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú samé.

V prípade, že ste sa rozhodli podať si daňové priznanie sami, je potrebné najskôr vypočítať výšku daru:

  • 2% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom alebo ste odpracovali ako dobrovoľník menej ako 40 hodín. Výška príspevku musí presahovať sumu 3,32 EUR,
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali ako dobrovoľník viac ako 40 hodín a príslušná organizácia (organizácie) Vám o tom vystaví potvrdenie.

Vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť do 31.03.2018 miestne príslušnému daňovému úradu (podľa miesta bydliska) a v tomto termíne je taktiež potrebné túto daňovú povinnosť uhradiť. V prípade, že chcete prispieť sumou 3% z Vašej zaplatenej dane, je povinnou prílohou aj potvrdenie z príslušnej organizácie o odpracovaní minimálne 40 hodín ako dobrovoľník.

V prípade, že sú doložené všetky dokumenty a tieto sú správne vyplnené, daňový úrad má zákonnú lehotu 90 dní (lehota začína plynúť od 1.4.2018) na prevod peňažných prostriedkov, ktoré chcete darovať.

3. Postup pre právnické osoby.

Právnická osoba môže prispieť 1,5% alebo 2% zo zaplatenej dane. Zákon umožňuje darovať 2% zo zaplatenej dane iba v prípade, že právnická osoba poskytla finančný príspevok danej organizácii, ktorá by mala byť príjemcom časti zaplatenej dane. Tento dar musí byť uhradený najneskôr do 31.03.2018.

Je potrebné si teda vypočítať výšku príspevku, ktorá sa vypĺňa v daňovom priznaní vo IV. oddieli v kolónke na poukázanie 1,5%/2% – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Minimálna výška príspevku je 8,30 EUR. Vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť do 31.03.2018 na miestne príslušný daňový úrad (v závislosti od sídla spoločnosti) a v tomto termíne je nevyhnutné aj daň z príjmov uhradiť. V prípade, že sú doložené všetky dokumenty a tieto sú správne vyplnené, daňový úrad má zákonnú lehotu 90 dní (lehota začína plynúť od 1.4.2018) na prevod peňažných prostriedkov, ktoré chcete darovať.

Vyhlásenie FO 2017 (PDF)

Daňové úrady SR: